Yenilenebilir Enerji Sistemleri

  • DÜNYADA İLK KENDİNDEN SOĞUTULMUŞ PV MODULU
  • EHP TEKNOLOJİSİ
  • EN AZ % 12 DAHA FAZLA ELEKTRİK ÜRETİMİ
  • ELEKTRİK ÜRETİMİ + ISITMADA İLK
EHP TEKNOLOJİSİ; PV SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE DEVRİM OLUŞTURACAK, DÜNYADA BİLİNEN İLK VE TEK 5. NESİL OLAN BU YÖNTEMLE, EN VERİMLİ, EN FAZLA, EN HIZLI, EN MALİYET ETKİN, EN UCUZ ve EN YÜKSEK ORANDA ISI TRANSFERİ SAĞLAR.

Ortalama verimleri %15 civarında olan PV panellerin, yoğun ışınım altında bu verimleri %8-9’lara kadar düşmektedir. C/PV projesinin amacı, PV’ler için önemli bir problem oluşturan, ısı yükü kaynaklı yüzey sıcaklığını ısı boruları kullanarak düşürmektir. Böylelikle PV’lerin elektrik üretimleri artarken PV hücrelerinin ömrü de uzayacaktır.

Analizler sonucunda bir yorumda bulunabilmek amacıyla, öncelikle aynı şartlar altında (IEC 61215), herhangi bir soğutma uygulanmamış PV panel analiz edilmiştir. Bir standart PV’nin tüm katmanları CFD programına tanıtılmış ve sınır koşullarının tespiti için IEC 61215 standardından faydalanılmıştır.

İlk soğutucu tasarımlarının amacı, doğal taşınımdan faydalanarak, hava harici herhangi bir akışkan kullanmadan PV panel soğutmasını sağlamak olmuştur. Ne yazık ki doğal taşınım yöntemi soğutmada başarısız olmuştur.

PV panelin alt yüzeyine sabitlenmiş EHP boruları ile bağlantılı sistem ile su devir daimi ile soğutulması hedeflenmiştir. PV dilimi başına düşen ısı borusu adedi optimize edilerek en uygun verimlilik sağlanmıştır.

35°C ortam sıcaklığında, 800W/m2 ışıma altında 70°C sıcaklığa yükselen PV hücrelerinin verimleri %8’e kadar düşmektedir. PV hücrelerinin 43°C sıcaklığa kadar soğutulması sayesinde bu verim düşüşünün önüne geçilebilmektedir. Bu durum toplam enerji üretiminde yaklaşık olarak %12 artışla birlikte, sıcak kullanım suyu da sağlamaktadır.

Özellikle çöl iklimine sahip bölgelerdeki, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı göz önüne alındığında, tasarımların bir ısı deposuna dönüştürülmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Panellere sabitlenen bir depoya, PV yüzeyinde toplanan ısının ısı boruları ile pasif bir şekilde (pompaj olmadan) iletilmesi ve depolanması, daha sonra gece sıcaklık farkından faydalanılarak ortama atılması etkin bir soğutma sağlanmaktadır. PCM tank içerisinde bulunan faz değişim malzemesi (Phase Change Material – PCM) sayesinde, malzemenin gizli ısısından (latent heat – solid to liquid) faydalanılarak ısı depolaması gerçekleştirilebilecektir. Gece, depoladığı ısıyı atmosfere bırakan PCM tank içerisindeki malzeme tekrar faz değiştirerek (liquid to solid) ısı çekmeye hazır hale gelecektir. Böylece, özellikle büyük ölçekli güneş tarlalarında su çevirimi yapılmadan soğutma ve dolayısıyla toplam enerji arttırımı sağlanabilecektir.


Tüm çözümlerimiz binlerce analiz de içeren uzun bir Ar-Ge çalışmasının ardından hayata geçirilmektedir.


Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bize sorun!