Sera Isıtma Sistemleri

Sera ısıtması bitkilerin altından yapılan ısıtma ile olur. Bu nedenle ısıtma sisteminin elden geldiğince sera tabanına yakın olması gerekmektedir.

EHP’li ısıtma sistemi, EHP’yi ısıtılarak kapalı bir sistemde dolaştırılmasıyla ısıtma sağlamaktadır.


EHP TEKNOLOJİSİ, SERA ISITMA SİSTEMLERİNDE DEVRİM OLUŞTURACAK ŞEKİLDE HIZLI VE EKONOMİK ISINMANIN EN İYİ YOLUDUR. SERANIZ DÜNYADA BİLİNEN 5. NESİL İLK VE TEK ISI TEKNOLOJİSİ OLAN BU YÖNTEMLE, EN VERİMLİ, EN FAZLA, EN HIZLI, EN MALİYET ETKİN VE EN UCUZ OLACAK ŞEKİLDE ISITILIR.

Isıtma sistemindeki su pompasının görevi, ısıtılan suyun, sera içindeki borularla dolaştırarak seranın ısıtılmasını sağlamaktadır. Sistemde dolaşan su, dirsek, vana ve kesit daralmaları nedeniyle, basınç kaybına uğrar. Pompanın sistemde suyu istenilen miktarda dolaştırması yanında, bu yük kayıplarını da karşılaması gerekir. Pompanın aynı zamanda gürültüsüz çalışması ve uzun ömürlü olması istenmektedir. EHP’li sistemlerde su borusu miktarı ve içlerindeki su miktarı çok daha az olduğundan basınç kayıpları çok daha düşük olmaktadır. Bu sayede hızlı bir ısıtma sağlarken pompaya daha az yük binmektedir.

Sera İçinde EHP Borularının Yerleştirilmesi

EHP’li ısıtma sistemi ile sera içi sıcaklığı istenilen değerde tutulabildiği gibi, seranın her yerinde homojen bir sıcaklık derecesi de elde edilebilmektedir.

EHP boruları sera içinde şu şekillerde yerleştirilmektedir:

  1. EHP boruları sera tabanına eşit aralıklarla dağıtılabilir.
  2. EHP boruları sera duvarları boyunca dağıtılabilir.
  3. EHP boruları sera duvarları boyunca ve tavana yakın olarak dağıtılabilir.
  4. EHP boruları seralarda kullanılan masaların içinden geçirilerek ısı dağıtımı yapılabilir.
  5. EHP boruları sera taban toprağının içine gömülerek ısı dağıtımı yapılabilir.

EHP borularının sera tabanında dağıtımında, borular seranın enine ya da boyuna döşenmektedir. Bu şekildeki ısı dağıtımı sistemiyle, bitkilerin çok küçükken kapladıkları hacim çok iyi ısıtılabildiği gibi toprak sıcaklığı da biraz yükselmektedir. Bu sistem özellikle, çift sıralı dikim yönteminin uygulandığı seralar için daha iyi olmaktadır. EHP boruları çift sıralar arasına konulan 20-25 cm yüksekliğindeki tuğla veya briket destekler üzerine yerleştirilmektedir. Bu yöntemin sakıncası, sera içinde makine kullanımını engellemektedir.

EHP borularının sera duvarı boyunca dağıtımında ise, borular seranın dört duvarına paralel olarak boru aralarında ve duvarla arasında boşluk kalacak şekilde döşenmelidir. Bu sistem makine kullanımına uygun olsa da, seranın fazla geniş olduğu durumlarda homojen ısıtma yapılamayacaktır.

EHP borularının sera duvarları boyunca ve tavana yakın olarak dağıtım sistemlerinde, boruların bir kısmı sera duvarlarına paralel, bir kısmı ise tavana yakın ve tabana paralel olarak döşenmektedir.  Bu sistem geniş seraların ısıtılmasında kullanılabilir. Bu sistemde boruların üçte ikisi yan duvarlara yakın olarak ve duvarlar boyunca aralarında boşluk kalacak şekilde düzenlenirler. Geriye kalan üçte biri ise eşit aralıklarla tavana dağıtılır.

EHP borularıyla ısıtmalı sistemlerde, ısıtma etkinliği sera içinde uygun yerlere yerleştirilmiş fanlarla arttırılabilir.


Tüm çözümlerimiz binlerce analiz de içeren uzun bir Ar-Ge çalışmasının ardından hayata geçirilmektedir.


Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bize sorun!