Atık Isı Geri Kazanım Teknolojileri

Sanayileşme oranının yükselmesi ve teknolojideki gelişmeler enerjiye duyulan ihtiyacı günden güne artırmaktadır. Dünya genelinde birçok endüstriyel tesise ait enerji tüketiminin yaklaşık olarak dörtte birinin atmosfere atılan atık gazlar ile kaybolduğu varsayılmaktadır. Çok büyük miktarda olan bu kaybın tekrar kazanılması geri kazanım sistemleri ile mümkün hale gelmektedir.

EHP TEKNOLOJİSİ, DEVRİM OLUŞTURACAK ŞEKİLDE BACA GAZLARINDAN ATIK ISININ GERİ KAZANILMASINDAN YARARLANMANIN EN İYİ YOLUDUR. BACA GAZLARIYLA ATILAN ISI DÜNYADA BİLİNEN 5. NESİL İLK VE TEK ISI TEKNOLOJİSİ OLAN BU YÖNTEMLE, EN VERİMLİ, EN FAZLA, EN HIZLI, EN MALİYET ETKİN, EN UCUZ VE EN YÜKSEK ORANDA GERİ KAZANILIR.

Sistemin, aynı anda atık ısıyı geri kazanma ve herhangi bir yardımcı güç olmaksızın tamamen pasif bir sistemden elektrik enerjisi üretme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Mevcut enerji kaynakları artan enerji ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bunun sonucunda enerji verimliliği kavramı ortaya çıkmıştır. Harcanan enerji miktarının, üretimden elde edilen ürün miktarını ve kalite oranını düşürmeden, ekonomik gelişmeleri ve sosyal refahı olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi enerji verimliliği olarak adlandırılmaktadır.

Enerji verimliliğinde esas olan herhangi bir tasarrufa veya kısıtlamaya gidilmeden enerjinin etkin bir şekilde kullanılarak tüketimin azaltılmasıdır. Üretim kapasitesi yüksek ve enerji tüketimi fazla olan sanayi tesislerinde enerjinin verimli bir şekilde kullanılması maliyetleri düşürdüğü gibi enerji elde edilmesi için gerekli olan kaynak tüketimini de ciddi derecede azaltmaktadır.

Tüm çözümlerimiz binlerce analiz de içeren uzun bir Ar-Ge çalışmasının ardından hayata geçirilmektedir.


Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bize sorun!